Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • Complete methode/lessen voor kinderen van 3 t/m 7 jaar in een speelzaal. Het lijvige en kleurige boek staat vol ideeën en mogelijkheden voor de speelzaal. Niet alleen voor een speelzaal…

  Handboek / handleiding
 • De keuzewijzer Online Bewegen biedt leerkrachten en ouders een overzicht van geschikte en betrouwbare online beweegactiviteiten voor kinderen; gerubriceerd per leeftijdsgroep en elk gekoppeld aan een doel. De keuzewijzer bestaat…

  Werkboek / instrument
 • schoolplein wacht (3)

  Het artikel ‘Het plein wacht … ‘ in LO 5 en 6 beschrijft vijf randvoorwaarden voor een optimaal gebruik van het schoolplein. Hieronder de invulling van basisschool de Lunetten in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In nr. 9 van Lichamelijke Opvoeding (aug. 2009) stond een uitvoerige recensie over de vernieuwde methode Basislessen bewegingsonderwijs. In een serie van drie artikelen geven de auteurs nu een nadere uitleg over…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel is een vervolg op het artikel Basislessen 2009 (1) over de docentenhandleiding, dat verscheen in ‘De Lichamelijke Opvoeding’ nr 13. De Werkbladen Basislessen bewegingsonderwijs vormen een onderdeel van de vernieuwde…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de website www.basislessen.nl

  Dit artikel is een vervolg op de twee artikelen die verschenen over de methode Basislessen bewegingsonderwijs in de laatste twee nummers van 2009. In dit derde artikel worden de mogelijkheden van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over observeren, registreren en extra zorg

  ‘Observeren kost veel te veel tijd!’ ‘Ik besteed mijn tijd liever aan de les zelf.’ Een goede docent kent de wensen en mogelijkheden van de kinderen in zijn groepen. Op basis van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit is een leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs. Deze conceptversie moet de laatste zijn voordat het in boekvorm verschijnt. Een leerlingvolgsysteem beoogt een schakel te zijn in het bieden van een zo breed…

  Werkboek / instrument
 • over observeren, registreren en extra zorg, tweede druk

  Dit leerlingvolgsysteem bewegen en spelen is ontwikkeld om de bewegings- en spelontwikkeling van kinderen van 2 t/m 16 jaar te kunnen observeren en registreren. De observaties en registraties nemen weinig…

  Boek