Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • moetivatie of motivatie in de gymles

  Sinds 2011 doen tweedejaarsstudenten op de Academie voor sportstudies in Den Haag (HALO) op hun stageschool een praktijkgericht onderzoek naar deelnamemotieven en de motivatie van hun leerlingen. Op basis van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zorgtaken van het Rijk naar gemeenten

  In 2015 zijn een aantal belangrijke taken overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Het gaat om de Participatiewet, de verbreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en veranderingen in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zorgtaken van het rijk naar gemeenten

  Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Welke behoeften komen hieruit voort bij gemeenten en hoe kunnen sportverenigingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • "regulering vechtsport is samenspel"

  Het doel van dit plan van aanpak is om een veiliger, beter gereguleerde en georganiseerde vechtsportsector te realiseren. De opstellers van het plan stellen onder meer voor een vechtsportautoriteit op te…

  Rapport
 • binden, inspireren, deel 2, de resultaten van proeftuinprojecten nieuwe sportmogelijkheden

  Sportverenigingen zullen continu moeten kunnen inspelen op veranderende wensen van de kritische sportconsument. Vanaf 2008 hebben verenigingen in 22 Proeftuinen de kans gekregen om te experimenteren met vernieuwend sportaanbod. Ze…

  Boek
 • binden, inspireren, de resultaten van Proeftuinen nieuwe sportmogelijkheden

  Het continu kunnen vernieuwen en inspelen op de wensen van de kritische sportconsument, is voor de toekomst van sportverenigingen essentieel. Hoe hieraan invulling gegeven kan worden is gedurende vier jaar…

  Boek
 • geïnspireerd op weg met combinatiefuncties sport en onderwijs

  Deze publicatie start met de pilots uit het primair onderwijs, gevolgd door pilots uit het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en sluit af met de pilots uit…

  Rapport