Spring naar content

82 publicaties gevonden

 • Ruimtegebrek is in Nederland aan de orde van de dag. Niet alleen veel automobilisten merken dit dagelijks tijdens de file, maar ook Amsterdamse scholen ervaren de gevolgen van chronisch gebrek aan ruimte om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • uitgangspunten leiden tot een bepaalde vorm van evalueren

  Een vakwerkplan komt als het goed is niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is over nagedacht door een sectie bewegingsonderwijs of misschien wel in breder verband binnen een netwerk of bestuur. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De KVLO is de belangenorganisatie voor docenten lichamelijke opvoeding. Gedurende het laatste halfjaar heeft de organisatie een persvoorlichter in dienst om uitingen naar ‘buiten’ nog beter te stroomlijnen. Dat de KVLO als informatiebron…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Begin april was in Hart van Nederland een reportage over een sportveer te zien. We zagen kinderen er enthousiast mee in de weer. Ook werd een filmpje getoond over competities in Azië.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In 2011 is de invoering van de maatschappelijke stage een feit. In Lichamelijke Opvoeding 6 uit 2007 stond een artikel over het voornemen van het kabinet om gelden beschikbaar te stellen voor dergelijke stages.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De internationale koepel van nationale organisaties voor lichamelijke opvoeding

  De KVLO behartigt de belangen van onderwijsgevenden in lichamelijke opvoeding in ons land. Dat doet de BVLO voor de werkers in België. Ook in andere Europese landen zijn vertegenwoordigende organisaties. Ze zijn…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De nieuwe gymzaal die in 2003 ter beschikking kwam inspireerde de auteurs tot het schrijven van een nieuw vakwerkplan, met als uiteindelijk resultaat de methode De lesbrieven. Dit vakwerkplan is geschreven voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • good practice

  We zijn er heel druk mee iedereen te overtuigen van het belang van 3+2. Toch wordt dat idee in Nederland op verschillende scholen al toegepast. Meestal laten we dan een combinatiefunctionaris daarover iets…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het kader van een Comeniusproject dat door de Europese Commissie is gesubsidieerd, is onderzoek gedaan naar hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in het onderwijs. Er is op meerdere aspecten ingezoomd.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het kabinet stimuleert de ontwikkeling van multifunctionele sportaccommodaties. Onder deze noemer vallen zowel de sportvelden, sporthallen, sportzalen en zwembaden, maar ook gymzalen, schoolpleinen, trapveldjes en speelplekken. Bij de ontwikkeling van deze sportaccommodaties dient…

  Artikel in vaktijdschrift