Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • onderzoek naar de mate van zelfvertrouwen gerelateerd aan voetbaldeelname bij jongeren met en jongeren zonder cerebrale parese

    Er is weinig onderzoek gedaan naar de vraag of sportdeelname, zoals voetbal, een significante bijdrage levert aan het zelfvertrouwen van jongeren met cerebrale parese (CP) en hoe dat is in…

    Scriptie