Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • prevention no cure for increasing health expenditure

  Mensen met zwaar overgewicht (obesitas) zijn vaker ziek en gebruiken meer zorg dan personen met een gezond gewicht. Maar over hun hele levensloop gezien gebruiken mensen met obesitas minder zorg…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • prognose chronische ziektenprevalentie 2005-2025

  Door de groei en vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal het aantal chronisch zieken de komende twintig jaar sterk toenemen. Vooral het aantal diabeten en mensen met botontkalking (osteoporose) zal…

  Rapport
 • resultaten van een 3-jarige follow-up studie

  Het is afdoende aangetoond dat een lichamelijk actieve leefstijl positieve gezondheidseffecten heeft. Daarnaast zijn voor werknemers diverse positieve arbeidsgebonden effecten beschreven, zoals een lager ziekteverzuim en meer plezier in het…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift