Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • Waarom wordt iemand gymleraar? Wat zijn de motieven van de ALO-student(e) als hij/zij aan z’n/haar opleiding begint? En wat bezielt een deel van de afgestudeerden vier of vijf jaar later…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Flag football, de contactvrije variant van American football, is een welkome aanvulling op het spelprogramma van leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs. Omdat er niet getackeld mag worden is het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Er is geen loopbaanmonitor voor leraren LO, maar de uitspraak “Veel ALO-studenten worden na hun opleiding van alles en nog wat, behalve leraar”, lijkt niet uit de lucht gegrepen. Ze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Flagfootball, de contactvrije variant van American football, is een welkome aanvulling op het spelprogramma van leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs. Omdat er niet getackeld mag worden is het veilig.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Flagfootball, de contactvrije variant van american football, is een welkome aanvulling op het spelprogramma van leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs. Omdat er niet getackeld mag worden is het veilig. Je kunt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tik- en afgooispelen hebben in het voortgezet onderwijs een merkwaardige status. Iedereen speelt ze, maar bijna nergens worden ze voor vol aangezien. Er wordt weinig onderwijs op gegeven en voor een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tik- en afgooispelen hebben in het voortgezet onderwijs een merkwaardige status. Iedereen speelt ze, maar bijna nergens worden ze voor vol aangezien. Er wordt weinig onderwijs op gegeven en voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdens de Thomas oriëntatiedag, een studiedag voor LO-docenten in Tilburg op 15 december jl., was de belangstelling voor de workshop over tik- en afgooispelen overweldigend. Veel docenten bewegingsonderwijs waren geïnteresseerd in, en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Balanceren, het derde betekenisgebied binnen turnen naast springen en zwaaien, lijkt zoek. Er wordt minder gebalanceerd dan gesprongen en gezwaaid. Zowel in de (recente) literatuur als onze LO programma’s. Acrogym…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een gymles aan leerlingen uit de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg heeft zo zijn eigen karakter. Het is anders lesgeven dan aan een havo- of vwo-klas en zelfs al anders dan aan gemengde…

  Artikel in vaktijdschrift