Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • interview met Jan Bransen

  Bransen is hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daar houdt hij zich bezig met onderzoek naar de begrippenkaders die ten grondslag liggen aan ons alledaagse…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit verhaal wil ik jullie meenemen naar toekomstige lessen bewegingsonderwijs, waarin voortdurend een dynamische herschikking van handelingen, belevenissen en gebeurtenissen plaatsvindt. Waarbij onophoudelijk beweeghandelingsdomeinen geopend en gesloten worden, voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit is een reactie op het artikel van Sandra Meeuwsen in dit topic, dat mede tot stand is gekomen naar aanleiding van haar dissertatie ‘Kritiek van de Sportieve rede. Een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zes artikelen bij elkaar

  In LO Magazine 5 staat een artikelenreeks over visie en doelstellingen in LO. Een inleidend artikel wordt gevolgd door vijf deelartikelen met een ander accent of invalshoek op ‘goed leren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op beweegmotieven en verschijningsvormen

  Om kinderen op een pedagogisch- en didactisch verantwoorde wijze te introduceren in de sport- en bewegingscultuur is het van belang dat we inspelen op en oog hebben voor de motieven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op verbeteren van bewegingshadelingsbekwaamheid en meervoudeig deelnamebekwaamheid

  Dit accent vindt zijn oorsprong in twee vakconcepten van Crum (2011), namelijk het personalistische bewegingsonderwijsconcept en het kritisch-constructieve  bewegingssocialisatieconcept. In beide vakconcepten is het goed leren bewegen of leren deelnemen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op socialisatie en voorbereiding op de sport- en beweegcultuur

  Goed leren bewegen vanuit een kleuring ‘accenten in socialisatie en voorbereiding op de sport- en beweegcultuur’ (sportonderwijs). Dit accent is door Crum (2011) beschreven als conformistisch sportsocialisatieconcept. Bij sportonderwijs dient…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op persoonsvorming en identiteitsontwikkeling

  Dit accent vindt zijn oorsprong in het personalistische lichamelijk opvoedingsconcept. Het is een klassieker onder de vakconcepten (Tilborg en Büchner, 1997) en eentje die het verdient om in dit themanummer…

  Artikel in vaktijdschrift