Spring naar content

21 publicaties gevonden

 • wat sport en beweging ons vertellen over menselijk gedrag

  Alhoewel dit een boekbespreking is, reikt ze toch verder en sluit goed aan op het topic in dit magazine over instrumentalisering. Vlak voor de voorjaarsvakantie en de corona lockdown nodigde…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Of bewegend leren een zorg of een zegen is zorgde voor een interessante discussie tussen twee redactieleden van dit vakblad. De één ziet het als een zorg (Herman Verveld,  opleidingsdocent…

  Artikel in vaktijdschrift
 • interview met Jan Bransen

  Bransen is hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daar houdt hij zich bezig met onderzoek naar de begrippenkaders die ten grondslag liggen aan ons alledaagse…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit verhaal wil ik jullie meenemen naar toekomstige lessen bewegingsonderwijs, waarin voortdurend een dynamische herschikking van handelingen, belevenissen en gebeurtenissen plaatsvindt. Waarbij onophoudelijk beweeghandelingsdomeinen geopend en gesloten worden, voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit is een reactie op het artikel van Sandra Meeuwsen in dit topic, dat mede tot stand is gekomen naar aanleiding van haar dissertatie ‘Kritiek van de Sportieve rede. Een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zes artikelen bij elkaar

  In LO Magazine 5 staat een artikelenreeks over visie en doelstellingen in LO. Een inleidend artikel wordt gevolgd door vijf deelartikelen met een ander accent of invalshoek op ‘goed leren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op beweegmotieven en verschijningsvormen

  Om kinderen op een pedagogisch- en didactisch verantwoorde wijze te introduceren in de sport- en bewegingscultuur is het van belang dat we inspelen op en oog hebben voor de motieven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op verbeteren van bewegingshadelingsbekwaamheid en meervoudeig deelnamebekwaamheid

  Dit accent vindt zijn oorsprong in twee vakconcepten van Crum (2011), namelijk het personalistische bewegingsonderwijsconcept en het kritisch-constructieve  bewegingssocialisatieconcept. In beide vakconcepten is het goed leren bewegen of leren deelnemen…

  Artikel in vaktijdschrift