Spring naar content

21 publicaties gevonden

 • accent op socialisatie en voorbereiding op de sport- en beweegcultuur

  Goed leren bewegen vanuit een kleuring ‘accenten in socialisatie en voorbereiding op de sport- en beweegcultuur’ (sportonderwijs). Dit accent is door Crum (2011) beschreven als conformistisch sportsocialisatieconcept. Bij sportonderwijs dient…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op persoonsvorming en identiteitsontwikkeling

  Dit accent vindt zijn oorsprong in het personalistische lichamelijk opvoedingsconcept. Het is een klassieker onder de vakconcepten (Tilborg en Büchner, 1997) en eentje die het verdient om in dit themanummer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op gezondheid en fitheid

  Het vak LO werd in het verleden aangeduid als lichamelijke oefening. Daarmee wordt aangegeven dat vooral het lichaam geoefend moet worden om gezond en weerbaar te zijn. Methodieken waren vooral…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wat is nu eigenlijk 'Goed leren bewegen'?

  Bij de KVLO scharen we ons achter het motto ‘Goed leren bewegen’. Maar welke kleuring geven we hieraan in onze lessen? Welke keuzes maken we? Hebben wij als vakwereld een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit is een vervolgartikel in een reeks over leren judoën met een methodisch-didactische blik zoals dit op de Calo wordt gedoceerd. In dit artikel beschrijven we de eerste fase van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Deze proloog geeft de lezer een methodisch-didactische blik op de relationele inbedding van het leren judoën zoals die op de Calo wordt gedoceerd en die onze aankomende vakleerkrachten op pedagogische…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over de ogenschijnlijke controverse tussen pedagogiek en onderwijskunde; kindgericht of sportgericht lesgeven in het bewegingsonderwijs

  Tijdens mijn stagebezoeken, raak ik vaak in gesprek en in discussie met mijn mede-opleiders over wat er nu eigenlijk centraal moet komen te staan in de lessen bewegingsonderwijs. Natuurlijk vinden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kritisch filosofisch betoog

  Als deelnemer aan het symposium ‘Van tikken naar taggen 2015’ aangaande digitalisering in bewegingsonderwijs en sport en als opleidingsdocent van de Calo, waardoor ik middels vele stagebezoeken op allerlei scholen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Enige jaren geleden hebben we in ons blad geschreven over het gebruik van methoden in ons vak. Ook is toen een overzicht gepubliceerd van uitgebrachte methoden. Vandaag de dag merken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een transculturele analyse van integratie in sport- en beweegpraktijken

  Respecteren en waarderen van verschillen is één van de gevleugelde grondslagen van onze vakvisie. Hoe komt het dan dat we het eerder over het waarderen van verschillen in bewegingsniveau en…

  Artikel in vaktijdschrift