Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • a focus on children's difficulties and possibilities

    Kinderen met developmental coordination disorder (DCD) hebben problemen met de coordinatie van de fijne en grove motoriek. Deze motorische problemen hebben een negatieve impact op hun dagelijks leven. Daarnaast lopen…

    Proefschrift/oratie