Spring naar content

192 publicaties gevonden

 • Column van Hugo van der Poel, directeur bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van september 2023 over autonomen; mensen die ‘het contract met de overheid’ hebben…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel, directeur bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van september 2022 over het politiek-maatschappelijk onbehagen in de Nederlandse samenleving. Haken mensen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel, directeur bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van maart 2022 over het optimaal besteden van de 25 miljoen voor sportstimulering…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel, directeur bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van december 2021 over ontwikkelingen in de maatschappij die de motorische ontwikkelingen van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • brancherapport signaleert toenemend sportief-recreatief gebruik van de openbare ruimte

  Het artikel begint met een korte impressie van de inhoud van het brancherapport ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’. Daarna gaat de auteur dieper in op de vraag of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel, directeur bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2023 over de toekomstbestendigheid van sportverenigingen. Kan je maatschappelijke en culturele…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een verkenning van de geografische spreiding en kenmerken van buurten met een lage beweegdeelname

  Een van de doelen van het Preventieakkoord is dat in 2040 75 procent van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet (Ministerie van VWS, 2018). Het behalen van dit doel is…

  Rapport
 • Column van Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van april 2023 over een heilig geloof van sommige politici in het kansengelijkheidsbeleid…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel, directeur bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2022 over de ambities van het Nationaal Sportakkoord. Neemt de sportsector…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van december 2022 over de ambitie van het sportakkoord om iedereen in Nederland te bereiken met ‘sport- en…

  Artikel in vaktijdschrift