Spring naar content

139 publicaties gevonden

 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2013) waarin de grens tussen enerzijds faciliterend of voorwaardenscheppend beleid en anderzijds keuzearchitectuur (nudging) wordt besproken ten aan zien…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2013) waarin wordt gesproken over de samenwerking tussen architecten, stedenbouwkundige en de sportsector. Hierin staat sportief gebruik van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2014) waar wordt in gegaan op de keynote van Mark Gottdiener tijdens het congres van Europese sportsociologen, waarin het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2014) waarin wordt gesproken over de ‘zelfredzaamheid’ van sportvereniging, wat synoniem staat voor het privatiseren van sportverenigingen. Gesteld wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2014) over routinisering van ons sportgedrag. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2015) waarin het grote succes van hardlopen en fitness wordt besproken en dat dat voor een belangrijk deel te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2015) waarbij wordt besproken dat Pim Mulier kan worden gezien als een van de aanjagers van de moderne sportbeoefening…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2015) waarbij wordt gesproken over het ‘sportpensioen’, wat betrekking heeft op het teruglopen van de sportdeelname van de Nederlandse…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2015). De nadruk die ‘de sport’ tegenwoordig legt op ‘vraaggerichtheid’ en het benaderen van de sporter als sportconsument, roept…

  Artikel in vaktijdschrift