Spring naar content

18 publicaties gevonden

 • het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen is nog een flinke opgave

  Het versterken van de Nederlandse sportinfrastructuur is noodzakelijk om de sportsector toekomstbestendig te maken. Dat staat in het in 2018 gepresenteerde Nationaal Sportakkoord. Diverse partijen onderschreven de bijbehorende doelstellingen. Dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • gemeenten geven in 2020 bijna 1,2 miljard uit aan sport en bewegen

  Hoeveel besteden gemeenten aan sport en bewegen? Het Mulier Instituut inventariseert jaarlijks de sportuitgaven en rapporteert hierover in de Monitor Sportuitgaven Gemeenten. Eind vorig jaar verschenen de cijfers over 2020.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de implicaties voor het accommodatiebeleid

  Artikel van Remco Hoekman en Ijdo Groot in Sport & Gemeenten (jaargang: 2015) waarin het accommodatiebeleid van gemeenten en de resultaten hiervan centraal staat. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • In opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten heeft Stichting Stimular eind 2015 de gemiddelde milieubelasting van zwembaden berekend. Dit gemiddelde is verwerkt in een benchmark waarmee zwembadexploitanten en gemeenten de milieubelasting van…

  Artikel in vaktijdschrift