Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • Voor het sportbeleid in Nederland ontbreekt een langetermijndoel. Het is onduidelijk op welk spoor het sportbeleid zit en wáár we wanneer willen zijn. Voor bewegen is er wel een langetermijndoel.…

  Rapport
 • inzicht urban sports-deelname en achtergrondkenmerken van sportbeoefenaars, factsheet 2023/23

  15 procent van de volwassenen beoefent minimaal één keer per jaar een vorm van urban sports. Dat lijkt behoorlijk veel vergeleken met andere sporten. Wel is nog de vraag hoe…

  Factsheet
 • welke rol is volgens gemeenten weggelegd voor de Provincie Limburg?

  Inwoners van de provincie Limburg sporten en bewegen minder dan gemiddeld. In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Limburg, staan de volgende vragen centraal:…

  Rapport
 • kennis- en innovatiescan WP1, samenvatting

  ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. Over die zogenoemde ‘wicked…

  Rapport
 • kennis- en innovatiescan WP1

  In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI…

  Rapport
 • een verkenning van de geografische spreiding en kenmerken van buurten met een lage beweegdeelname

  Een van de doelen van het Preventieakkoord is dat in 2040 75 procent van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet (Ministerie van VWS, 2018). Het behalen van dit doel is…

  Rapport
 • inventarisatie van mogelijke verklaringen

  Van de volwassenen met een hoge opleiding beoefent 68 procent wekelijks een sport. Van de mensen met een lage opleiding is dat maar 32 procent. Dat blijkt uit onderzoek van…

  Rapport
 • een verkenning en afbakening van het begrip urban sports

  Het Mulier Instituut heeft het begrip ‘urban sports’ verkend. Het verschilt tot nu toe sterk welke sporten en kenmerken daaronder geschaard worden. Meer duidelijkheid daarover maakt onderzoek naar de omvang…

  Rapport
 • een selectie uit de Monitor Sport en corona V - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

  Dit document bevat de slotbeschouwing van de Monitor Sport en corona V – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd…

  Hoofdstuk in boek/rapport