Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • Dit artikel gaat over (on)mogelijkheden van het aanbieden van sportkaderopleidingen binnen het mbo en het voortgezet onderwijs, juist voor studenten/leerlingen die geen S&B-opleiding doen of willen gaan doen. Dit in samenwerking met lokale sportverenigingen, S&B-opleidingen…

    Artikel in vaktijdschrift
  • een inventarisatie van sportkaderopleidingen in het mbo studiejaar 2010-2011

    Van november 2010 tot april 2011 is onderzoek gedaan naar sportkaderopleidingen in het mbo. In deze rapportage vindt u de resultaten van dit onderzoek. Centraal stonden de kaderopleidingen die Sport…

    Rapport