Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • Moet een school nieuw zijn om binnen het kader van vernieuwingsscholen te vallen? Of is het juist de onderwijsmethode die (ver)nieuw(end)(er) moet zijn om ervoor te zorgen dat onze leerling…

    Artikel in vaktijdschrift