Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een kwalitatief onderzoek naar hoe betrokkenen denken dat ouders een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een veilig sportklimaat

    Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke betekenissen betrokkenen van een voetbalvereniging geven aan de rol die ouders hebben met betrekking tot het creëren van een veilig sportklimaat. Binnen twee voetbalverenigingen…

    Scriptie