Spring naar content

12 publicaties gevonden

 • kwartaalbericht 2017-2

  In dit 38e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) wordt de Nederlandse publieke opinie in het tweede kwartaal van 2017 onderzocht. In hoofdstuk 1 gaan de onderzoekers in op…

  Rapport
 • de integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken

  Migratie en integratie staan bovenaan de lijst van maatschappelijke problemen waar men zich in Nederland het meest zorgen over maakt. Zwarte piet, radicalisering, de vluchtelingencrisis en etnisch profileren zijn enkele van…

  Boek
 • over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland

  In het politieke en maatschappelijke debat wordt regelmatig de zorg uitgesproken dat migranten en hun nakomelingen zich overwegend ophouden binnen de kring van de herkomstgroep, zich daar in sterke mate…

  Boek
 • Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in De sociale staat van Nederland 2015. Deze vraag beantwoorden de auteurs aan de hand van een beschrijving…

  Boek
 • ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  In dit onderzoek komen twee beleidslijnen bij elkaar; versterking van de samenwerking tussen ouders en scholen enerzijds, en verhoging van het prestatieniveau en bevordering van excellentie in het Nederlandse onderwijs…

  Rapport
 • There is no systematic structure in the Netherlands for mapping out the discrimination experiences of different groups in different areas of society. As in many other countries, discrimination studies in…

  Rapport
 • In de laatste maanden van 2013 werd met enige regelmaat in de pers aandacht besteed aan discriminatie. Wat ervaren nu de inwoners van Nederland zelf? In welke mate voelen zij…

  Rapport
 • discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt

  De arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten is de laatste jaren verslechterd. Met name de positie van de jongeren is zorgwekkend. In hoeverre is dit het gevolg van discriminatie? Hebben niet-westerse migranten…

  Boek
 • Diverse instanties in Nederland registreren meldingen van discriminatie. Zo kunnen klachten worden ingediend bij antidiscriminatiebureaus en bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), of kan aangifte gedaan worden bij de politie.…

  Rapport
 • onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests

  Maakt Mohammed minder kans op de arbeidsmarkt dan Mark, ook al hebben zij dezelfde opleiding en werkervaring? En zijn werkgevers ten opzichte van Sonaya onvriendelijker dan ten opzichte van Marloes?…

  Boek