Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • een verklarend model van sportdeelname

  Sociaaleconomische kenmerken, motieven om te sporten en sportgedrag van ouders of partner zijn belangrijke kenmerken om te verklaren waarom de ene helft van de Nederlandse bevolking frequent aan sport doet…

  Rapport
 • verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Al jaren achtereen nemen de uitgaven aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking sterk toe. Deze kostenstijging is met name het gevolg van een toegenomen vraag naar zorg en…

  Brochure
 • ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten 1998-2008

  De afgelopen jaren is de vraag naar zorg door verstandelijk gehandicapten sterk gegroeid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft, mede op verzoek van het ministerie van VWS, het aantal verstandelijk…

  Boek
 • verkenning betaald langdurig zorgverlof

  Wie betaald werken combineert met de verzorging van verwanten of goede bekenden die veel hulp nodig hebben, komt snel tijd tekort. Het is zelfs niet uitgesloten dat mensen door de…

  Rapport