Spring naar content

21 publicaties gevonden

 • Wij presenteren binnenkort een aantal lessenreeksen waarmee video-instructie en -feedback op een praktische hanteerbare wijze kan worden ingepast in het bewegingsonderwijs. De lessenreeksen komen voort uit het NRO praktijkonderzoek ‘Terugkijken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een combinatie van digitale techniek, vakinhoud en didactiek in het spelonderwijs

  Dit artikel laat zien hoe de app ‘Video-catch’ werkt in het onderwijs. De vraag hierbij is vooral nog hoe en wanneer het taggen met deze digitale toepassing effectief kan worden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Ondanks het nog sterk levende sentiment dat bewegingsonderwijs een ondergeschoven kindje is in de Nederlandse curricula, weerspiegelen Nederlandse beleidsdoelstellingen een belangrijke taak voor het vak. In dit artikel wordt ingegaan op waar die belangrijke taak…

  Artikel in vaktijdschrift
 • praktijkgericht onderzoek naar de digitale gymles op hogeschool Windesheim

  Hogeschool Windesheim doet onderzoek naar ‘de digitale gymles’. In een aantal deelprojecten wordt onderzocht wat de effecten zijn van het gebruik van digitale middelen (zoals de Ipad) en gaming op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de ontwikkeling van een snel groeiende bedrijfstak

  In het eerste deel van dit hoofdstuk presenteren de auteurs een cultuurhistorische analyse van de ontwikkeling van de moderne fitnesscultuur (paragraaf 14.2). In het verlengde daarvan beschrijven ze de sterke…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Nederlanders meest trots op sportprestaties

  Voorafgaand aan het WK voetbal in Zuid-Afrika gaf een kwart van de Nederlanders aan het evenement op geen enkele wijze te zullen volgen. Achteraf bleek dat slechts voor één op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

  Ook binnen het bewegingsonderwijs gaat de digitalisering niet aan de deur voorbij. Het gebruik van tablets, apps, videofeedback en (serious) games, wordt steeds meer gemeengoed. Zeker voor kinderen is de…

  Boek