Spring naar content

28 publicaties gevonden

 • filosofie en wetenschap van sport en bewegen

  Dit boek gaat over homo movens: de bewegende mens. Het verheldert gedachten over sport en bewegen en gaat daarbij in op verschillende filosofische, ethische en maatschappelijke vragen. Wat is sport en…

  Boek
 • Leerlingen mogen in het bewegingsonderwijs meer en meer autonoom keuzes maken die het oefenen en leren van beweegvaardigheden versterken. Het idee hierbij is dat autonomie een positieve invloed heeft op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • serieuze kansen voorhetbewegingsonderwijs?

  Dit artikel sluit aan op het artikel Stand van zaken na zeven jaar Taggen in dit nummer. Daarin wordt teruggeblikt op de digitale ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs in de zeven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De redactie van Lichamelijke Opvoeding Magazine vroeg enkele betrokkenen om naar aanleiding van het boek Van tikken naar taggen in het kader van dit topic digitalisering terug te blikken op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Stichting Life Goals biedt sportprogramma’s voor kwetsbare volwassenen die moeite hebben om actief mee de doen in onze maatschappij (bijv. daklozen, verslaafden). Met het 4-jarige project Life Experience Through Sport…

  Factsheet
 • Wij presenteren binnenkort een aantal lessenreeksen waarmee video-instructie en -feedback op een praktische hanteerbare wijze kan worden ingepast in het bewegingsonderwijs. De lessenreeksen komen voort uit het NRO praktijkonderzoek ‘Terugkijken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een combinatie van digitale techniek, vakinhoud en didactiek in het spelonderwijs

  Dit artikel laat zien hoe de app ‘Video-catch’ werkt in het onderwijs. De vraag hierbij is vooral nog hoe en wanneer het taggen met deze digitale toepassing effectief kan worden…

  Artikel in vaktijdschrift