Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • gemeente Den Helder

    Sporten heeft een belangrijke plaats ingenomen in onze maatschappij. Niet alleen vanuit gezondheidsperspectief, maar ook in het kader van sociale samenhang levert sport een wezenlijke bijdrage aan de (gezonde) samenleving.…

    Rapport
  • eindrapport

    Research voor Beleid voert in opdracht van VWS een meerjarig onderzoek uit om de ontwikkelingen op vrijwilligerswerkgebied in kaart te brengen om zo vast te stellen of de inspanningen die…

    Rapport