Spring naar content

7 publicaties gevonden

 • speelruimte creëren met het OPA-model

  In een gedicht uit de bundel ‘Het moest maar eens gaan sneeuwen’ van Tjitske Jansen staan de regels “Is er een leeftijd waarop iemand je komt vertellen: Vanaf heden is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over het belang van presentie voor de pedagogische opdracht van leraren

  De pedagogische opdracht – het voorbereiden van kinderen en jongeren op de maatschappij – binnen het onderwijs staat meer dan ooit in de belangstelling. Jaap Kleinpaste buigt zich in deze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • how to get in the zone and stay there!

  Hoe kunnen golfers hun vaardigheden verbeteren? Auteur Auke Hempenius geeft in Go(lf) with the Flow het antwoord. Met de Amerikaanse golfcoach Dan Martin ontwikkelde hij Inner Genius Golf. Deze golffilosofie…

  Boek
 • Dit artikel past mooi in dit topic over zelfstandig leren. Peergroep leren, leren van, met en door je medeleerlingen dus! Is peergroup learning te realiseren in de lessen bewegingsonderwijs? Welke…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kritische dialoog

  Op woensdag 25 maart organiseerde het lectoraat Bewegen, School en Sport van hogeschool Windesheim het symposium ‘Van tikken naar taggen 2015’ over digitalisering in bewegingsonderwijs en sport. Tijdens dit symposium…

  Artikel in vaktijdschrift
 • digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

  Ook binnen het bewegingsonderwijs gaat de digitalisering niet aan de deur voorbij. Het gebruik van tablets, apps, videofeedback en (serious) games, wordt steeds meer gemeengoed. Zeker voor kinderen is de…

  Boek