Spring naar content

27 publicaties gevonden

 • The findings in this report illustrate the levels of representation of ‘visible’ minorities and women in senior governance, senior operations and senior coaching positions in football in Europe. The findings…

  Rapport
 • over etnische binding en onderscheiding in teamsportloopbanen

  In deze bijdrage staan etnisch gerelateerde keuzes en identificaties in teamsportloopbanen centraal. Vanuit een biografisch perspectief wordt ingezoomd op de topsportloopbanen van een ‘witte basketballer’ en een ‘zwarte voetballer’. Hierbij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • interpretatie en representatie, een studie uitgevoerd met financiële steun van het Revalidatiefonds

  De algemene onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, luidt als volgt: hoe interpreteren en evalueren recreatieve sporters met een fysieke beperking de Paralympische…

  Rapport
 • Due to its multi-ethnic character and popularity, television coverage of sport can contribute to people’s beliefs and ideas about race and ethnicity. This role of the sport media is however…

  Proefschrift/oratie
 • publiek ondernemerschap en new public management in de lokale sportsector

  Verzelfstandigen of niet? Deze vraag houdt de sportsector van veel gemeenten bezig. Verzelfstandiging, bijvoorbeeld in de vorm van sportbedrijven, zou kunnen leiden tot meer marktgerichtheid en meer efficiency waardoor beter…

  Rapport
 • uitwerking van de bouwsteen sportwaarden

  Sinds 2004 werkt NOC*NSF aan een plan om Nederland rijp te maken voor de Olympische Spelen. In 2008 moet het businessplan gereed zijn. Het idee achter dit plan is dat…

  Rapport
 • een studie naar identificatie van skaters met hun hobby

  In Nederland is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de (groeiende) cultuur van ‘skaters’. In dit boek worden diverse manieren getoond waarop mannelijke skaters zich met hun hobby identificeren en…

  Rapport
 • een analyse van het huidige beleid en richtingen voor de toekomst

  Rapport in opdracht van de Gemeente Zaanstad, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling. Door middel van een scenariostudie wordt de basis verschaft voor de ontwikkeling van een toekomstbeeld voor de sport in Zaanstad.

  Rapport
 • beleid en onderzoek, editie 2005

  Vijfde editie van een periodiek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in beleidsontwikkelingen en onderzoeksbevindingen op sportgebied. Het schetst de meest opmerkelijke trends en ontwikkelingen van 2005 en geeft een…

  Jaarboek
 • een systematische beschrijving en analyse van het sportstimuleringsbeleid in de BOS-driehoek van de gemeente 's-Hertogenbosch 2000-2005

  Het sportstimuleringsbeleid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch vormt een mooi voorbeeld van de manier waarop samenwerking tussen lokaal en landelijk sportbeleid tot een win-win constructie kan leiden. Het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid haakt…

  Boek