Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • sport en bewegen voor iedere jongere'

    Het onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies heeft in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen vraaggesprekken gevoerd met 24 jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Dit om reeds beschikbare kennis…

    Factsheet
  • overzicht van de motorische mijlpalen & tips om de motorische ontwikkeling met bewegen te stimuleren

    In dit overzicht wordt aangegeven welke motorische mijlpalen kinderen behalen vanaf de geboorte tot en met 6-jarige leeftijd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de grof en fijn motorische mijlpalen. Bovendien…

    Verslag