Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • effecten van fair-play, sociomoreel redeneren, moreel klimaat en relationele steun van de trainer op anti- en prosociaal gedrag in en om het veld

    Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de invloed van de jeugdsport op het pro- en antisociaal gedrag van jonge voetballers. Het uitgangspunt van dit…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • een onderzoek naar de betekenis van sportparticipatie voor de sociale integratie van jongens in de samenleving

    Veel jeugdigen doen aan sport, meestal in verenigingsverband. Behalve een plezierige vrijetijdsbesteding is sporten voor hen ook een vanzelfsprekende manier om met anderen om te gaan. De sportvereniging vormt voor…

    Rapport