Spring naar content

78 publicaties gevonden

 • Dit boek bevat de uitkomsten na 4 jaar onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van veranderingen in ledenbinding in de sport. Steeds meer mensen sporten individueel of ongeorganiseerd. Daarom nemen…

  Boek
 • inspiratie uit de praktijk

  Er is een grote rijkdom aan kennis en ervaring aanwezig bij sportclubs. Daaruit is flink geput bij de samenstelling van dit boek. In dit boek worden praktijkvoorbeelden van honderden verschillende…

  Boek
 • Sekseverschillen en hoe ermee om te gaan vroeger en nu. De auteur van dit artikel verbindt de inzichten van vroeger met die van nu en komt tot een ‘verrassende’ conclusie.

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit hoofdstuk laten de auteurs zien welke effecten de toetreding van migranten tot de Nederlandse sportwereld teweeg heeft gebracht. Waar komen autochtonen en migranten elkaar tegen in de sport?…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • on homosexual participation in sports in the Netherlands

  This chapter presents the results of an extensive quantitative study of the participation of homosexual men and lesbian women in sport in the Netherlands. First, the background and impetus for…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • bijdrage geschreven voor het IX world sport for all congress, Papendal, 29 oktober 2002

  Medio 2000 heeft de sector Topsport van NOC*NSF een topsportindex gepresenteerd. Deze topsportindex is bedoeld als een graadmeter van de prestaties in de Nederlandse topsport. Na de succesvolle introductie van…

  Rapport
 • een themaprogramma voor verenigingskader over opvang van en omgang met allochtonen in de sportvereniging, cursusboek

  De sportwereld wordt steeds kleurrijker. Steeds meer Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen en andere nieuwkomers weten de weg te vinden naar de vele sportverenigingen, -scholen en -instellingen die Nederland telt. Toch…

  Rapport
 • De vragen die in deze powerpointpresentatie centraal staan, luiden als volgt: (1) is er een relatie tussen de diversiteit van de spelersgroepen en de prestaties van de eredivisieclubs in het…

  Rapport