Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • over de zin en onzin van het dopingverbod

  De sportautoriteiten zijn er de afgelopen decennia in geslaagd om in de media en bij het grote publiek het beeld te creëren dat dopinggebruik een ernstige vorm van bedrog, ja…

  Boek
 • theoretische achtergronden voor het werken in de basisschool

  Dit is een theorieboek over het bewegingsonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het boek gaat in op de theoretische achtergronden van dit bewegingsonderwijs. Thema’s die aan bod komen,…

  Boek
 • waarden en normen in de sport

  In dit rapport wordt per WNS deelproject kort weergegeven hoe de voortgang verlopen is, wat de resultaten en toekomstplannen zijn.

  Rapport
 • kinantroplogische analyses vanuit het perspektief van de lichamelijke opvoeding

  Dit proefschrift heeft als doel een kritisch-analytisch onderzoek naar mensbeelden achter bewegingsleren van beperkte reikwijdte. Met het laatste wordt bedoeld lichamelijke opvoeding. In het proefschrift is onderzoek gedaan naar de…

  Proefschrift/oratie
 • een conceptuele beschouwing van fair play in het licht van een ruimer waarden en normen debat

  Doelstelling van dit rapport is het aanbrengen van systematiek in de vele invullingen van het begrip fair play en aangeven welke plaats fair play inneemt in een ruimer waarden en…

  Rapport