Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • eenheid en verdeeldheid op het veld

  In dit hoofdstuk laten we zien dat sport zowel verenigt als verdeelt. Sport versterkt bestaande sociale netwerken, maar sluit ook bepaalde groepen uit. Bovendien vergroot sport onderlinge competitiegevoelens die op…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • methoden, mythen en misvattingen in de nieuwe wijkaanpak

  Reeds in de jaren vijftig waarschuwde de jonge socioloog Van Doorn voor het ideaal van de ‘ware wijkgemeenschap’. Ook in de tegenwoordige wijkaanpak lijkt alle heil weer te worden verwacht…

  Boek
 • beleid, wetenschap en de multiculturele samenleving

  Het debat over de integratie van etnische minderheden in Nederland is een discussie waarin indringende vragen worden gesteld over de rol van de media, de politiek en de wetenschap. In…

  Boek
 • integratie en segregatie in Nederland

  In dit boek worden de wensen, praktijken en effecten van mengingspolitiek verkend. Hoe staat het anno 2007 met onze mengingsidealen? Aan de orde komen succes- en faalfactoren op het gebied…

  Boek
 • over maatschappelijke instituties

  In dit boek worden de belangrijkste Nederlandse instituties op terreinen als politiek, recht en openbare orde, geld, arbeid, onderwijs, zorg, welzijn, wonen, gezin, sport, milieu en media besproken. Instituties belichamen…

  Boek
 • acceptatie van homoseksualiteit in Nederland

  Op basis van informatie uit bevolkingsenquêtes, interviews onder homoseksuele mannen en vrouwen en analyse van internetfora is voor het eerst een breed overzicht geschetst van de acceptatie van homoseksuelen in…

  Boek
 • vooruit, samenleven en thuis voelen in Nieuw West, verslag van een onderzoek

  Het sociale beleid in Nieuw West (Amsterdam), met zijn accentuering van individuele probleemaanpak, lijkt op de juiste weg te zijn. Het bereik van een aantal projecten blijkt groot en de…

  Boek
 • over de mythe van 'de' individualisering en de toekomst van de sociologie

  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de algemene sociologie aan de Universiteit van Amsterdam op 14 mei 2004 over de mythe van ‘de’ individualisering en…

  Boek
 • twee essays over segregatie en integratie

  Rapport met twee beschouwingen over segregatie en integratie, waarbij Uitermark en Duyvendak internationale literatuur gebruiken. Ze plaatsen de Nederlandse discussie daarmee in een internationaal vergelijkend perspectief. In deze bundel staan…

  Rapport