Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • nieuw beleidskader vanuit de overheid

  In het Europees jaar van opvoeding door sport (2004) is de verbinding tussen onderwijs en sport hoger op de rijksagenda komen te staan. Dit heeft geleid tot de Alliantie School en Sport (2005-2008):…

  Artikel in vaktijdschrift
 • vitaal burgerschap als verankering van bewegen en gezondheid in het mbo

  Het hernieuwd invoeren van lessen bewegen en gezondheid in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan alleen langdurig standhouden als formele verankering plaatsvindt. Dit kan het beste in kerntaak 7 ‘vitaal burgerschap’ uit het bron document…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van sprint naar duurloop

  Met dit masterplan wordt aangeven hoe bewegen en sport binnen het mbo verder kunnen worden versterkt en op welke wijze de samenwerking tussen de diverse partijen kan leiden tot een…

  Rapport