Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen

  Dit is het eindrapport van een effectmeting naar het project ‘Pilots Transitieatlas en open club 2015’ dat door NOC*NSF in samenwerking met Public Result en in afstemming met Kenniscentrum Sport,…

  Rapport
 • Column van Jan-Willem van der Roest in Sport & Strategie (Jaargang: 2017) over het vrijwilligersmanagement binnen sportverenigingen. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • contributies in de Nederlandse sport

  Het Nederlandse verenigingsleven is erop gericht om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Dit uit zich in lage contributies die verenigingen aan hun leden vragen. Door de financiële crisis en…

  Rapport
 • een onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en te stoppen met vissen

  De populariteit van het vissen onder kinderen en jongeren is de laatste jaren mogelijk dalende. Het aantal jeugdVISpas-houders is gedaald en in de groep jonge vissers tussen 15 en 20…

  Rapport
 • besturen als uitdaging

  In de sectoren sport, cultuur en scouting worden activiteiten vormgegeven door besturen die door vrijwilligers worden geleid. Deze vrijwilligers in het bestuur beleven plezier aan het leiden van een organisatie…

  Rapport
 • participation, duration and social trust (INTERN)

  A central claim in Robert Putnam’s theory of social capital is that participation in voluntary organizations can foster social trust among members that are active and engaged. Based on this…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • austerity measures and local sport policy in the Netherlands

  This study investigates whether the shift from welfare state to participation society in the context of austerity in the Netherlands has had consequences for local sport policy. The central research…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • a comparison of the affiliation, voluntary work, social integration and characteristics of members and volunteers in sports clubs across ten European countries

  The results presented in this report stem from the largest comparative study of sports clubs in Europe, the SIVSCE project. As part of the project, a questionnaire was developed and…

  Rapport
 • een onderzoek naar de wensen en behoeften van aangesloten sportvissers in Nederland anno 2016

  Bijna anderhalf miljoen Nederlanders beoefenen in hun vrije tijd het sportvissen. Daarvan zijn ruim 580.000 vissers aangesloten bij een hengelsportvereniging. Het sportvissen kan dus als belangrijke vorm van recreatie in…

  Rapport