Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • a healthy ageing intervention for single older adults with physical impairments

    Het doel van dit proefschrift was het ontwerpen, evalueren en implementeren van een Healthy Ageing interventie voor de doelgroep van alleenstaande ouderen met lichamelijke beperkingen. Het primaire doel van deze…

    Proefschrift/oratie