Spring naar content

249 publicaties gevonden

 • als onderdeel van het stimuleren van een gezonde sportomgeving, factsheet 2024/4

  Bij de helft van de sportverenigingen is de verkoop van alcoholvrije drank in de kantine de afgelopen jaren toegenomen. Tegelijk vindt bijna drie kwart de verkoop van alcohol nog onmisbaar.…

  Factsheet
 • jaarbericht 2022

  De Verenigingsmonitor staat in 2022 in het teken van het monitoren van de gevolgen van de coronacrisis voor de sportverenigingen in Nederland. Daarnaast komen ook aan bod: energielasten, deskundigheidsbevordering, gezondere…

  Rapport
 • het Mulier Instituut onderzoekt

  De laatste tijd is er veel aandacht voor de regeldruk bij sportverenigingen. Dit artikel gaat in op de mate waarin verenigingen problemen ervaren met de wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld…

  Artikel in vaktijdschrift
 • vergelijking kernindicator en aangepaste vraagstelling, factsheet 2023/20

  Met de kernindicator ‘wangedrag meemaken in de sport’ volgt het Mulier Instituut de mate waarin onder meer sporters en wedstrijdbezoekers wangedrag meemaken in de sport. Voor die indicator is een…

  Factsheet
 • het Mulier Instituut onderzoekt

  Uit een peiling onder het MI Verenigingspanel blijkt dat een kwart van de sportverenigingen zo vlak na de coronajaren en energiecrisis (2020-2023) vitaal is en drie op de tien verenigingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • tussen 2018 en 2023, factsheet 2023/15

  Voor sportverenigingen waren het roerige jaren, met coronamaatregelen en de energiecrisis. De zorgen over de toekomst en de vitaliteit van verenigingen namen toe. Sinds 2016 volgt het Mulier Instituut de…

  Factsheet
 • een analyse van oorzaken en verschillen tussen sportverenigingen

  Een sportvereniging organiseren wordt steeds ingewikkelder, onder meer doordat er steeds meer regels zijn. Veel sportverenigingen hebben daarbij een tekort aan leden die bestuursfuncties op zich nemen. Dit legt veel…

  Rapport
 • In dit onderzoek wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Lelystad beschreven. Dit wordt gedaan door eerst de organisatiekracht en vervolgens de maatschappelijke oriëntatie van de verenigingen te…

  Rapport