Spring naar content

46 publicaties gevonden

 • Vanuit het project NL Zwemveilig is onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders wat betreft zwemlessen en hoe ze denken over zwemveiligheid. Uit de uitgevoerde online peiling in mei 2018…

  Verslag
 • veranderingen na het ongeval in Rhenen, factsheet 2018/1

  In september 2015 verdronk een Syrisch meisje van 9 jaar in zwembad ’t Gastland in Rhenen tijdens het schoolzwemmen. Naar aanleiding van deze verdrinking hebben twee basisschoolleraren en twee zwemonderwijzers…

  Factsheet
 • kan het beter en sneller?

  Met het uitbrengen van deze notitie wil het Kenniscentrum Zwemmen van NPZ | NRZ de zwembranche informeren over recente landelijke cijfers over zwemlesduur.

  Factsheet
 • factsheet

  De kaders van het diplomazwemmen in Nederland volgens het Zwem-ABC zijn vastgelegd in de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s (BREZ). In het najaar van 2015 is via een online enquête…

  Factsheet
 • factsheet

  In augustus/september 2016 is door het Kenniscentrum Zwemmen een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van zwembaden over het Keurmerk Veilig & Schoon. Zwembaden met het keurmerk hebben een vragenlijst ingevuld…

  Factsheet
 • factsheet

  Medio 2016 is het rapport van de Arbeidsmarktmonitor Sport gepresenteerd, waarin voor het eerst ook Nationaal Platform Zwembaden | NRZ als partner participeerde. In deze factsheet wordt een aantal voor…

  Factsheet