Spring naar content

46 publicaties gevonden

 • factsheet

  In augustus/september 2016 is door het Kenniscentrum Zwemmen een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van zwembaden over het Keurmerk Veilig & Schoon. Zwembaden met het keurmerk hebben een vragenlijst ingevuld…

  Factsheet
 • factsheet

  Medio 2016 is het rapport van de Arbeidsmarktmonitor Sport gepresenteerd, waarin voor het eerst ook Nationaal Platform Zwembaden | NRZ als partner participeerde. In deze factsheet wordt een aantal voor…

  Factsheet
 • factsheet

  In voorjaar 2016 heeft Marjan Rikken (Universiteit Utrecht) een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar turbozwemmen in Nederland. In deze factsheet staat een aantal belangrijke resultaten weergegeven. Het blijkt dat zwemlesaanbieders met…

  Factsheet
 • factsheet

  In deze factsheet staat een aantal cijfers over het zwemlesaanbod van zwembaden, zwemscholen en verenigingen die zwemlessen geven, gekoppeld aan de diploma’s van het Zwem-ABC. Wat onder meer opvalt, is…

  Factsheet
 • factsheet

  In maart/april 2016 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van zwemlesaanbieders over de Licentie Zwem-ABC. In deze factsheet worden een aantal belangrijke uitkomsten beschreven. Het blijkt dat de…

  Factsheet
 • In 2007 is onderzoek gedaan naar effecten van een schoolsportprogramma op de sociale competentie van kinderen. Kinderen met extra schoolsport vinden dat zij beter kunnen meekomen in sport, gymnastiek en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe kan Klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs?

  Klasse(n)spel heeft als doel het optimaliseren van een veilig leer- en leefklimaat en is daarin met name gericht op de groepsdynamiek. Immers individuele problematiek wordt sterk gekleurd door groepsdynamische processen. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • factsheet 2015/8

  Leren zwemmen is in een waterrijk land als Nederland een ‘must’. De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen ligt primair bij de ouders. Niet iedere ouder gaat daar op dezelfde…

  Factsheet
 • naar meer-waarde van kennis binnen de sociale wetenschappen

  Vooral binnen de sociale wetenschappen is het vaak nog zoeken hoe valorisatie handen en voeten kan krijgen. Deze publicatie moet worden gelezen als een bescheiden aanzet voor mogelijke manieren om…

  Rapport