Spring naar content

46 publicaties gevonden

 • onderzoek naar sport en migrantenjeugd op een multifunctionele sport- en onderwijsaccommodatie in de wijk Kanaleneiland

  Nieuw Welgelegen in Utrecht is een multifunctioneel complex waar twee scholen, het Globe College en ROC-ASA, en diverse sportverenigingen elkaar ontmoeten. Het aanbieden van sport in de naaste omgeving is…

  Rapport
 • meer en beter, verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen binnen zes eerste tranche gemeenten

  De Impuls brede scholen, sport en cultuur is gericht op een betere verbinding tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. De inzet van combinatiefunctionarissen moet deze verbinding vorm en inhoud…

  Verslag
 • analyse spel- en gedragsregels

  In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Naast de elf bonden is ook…

  Rapport
 • In deze publicatie staat ouderbetrokkenheid in onderwijs en sport centraal. In beide sectoren is dit een actueel thema waar veel om te doen is. De ervaringen met ouders op scholen…

  Rapport
 • beleidsplan scholingsboulevard Enschede

  Beleidsplan om door middel van het inzetten van sport en cultuur het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

  Beleidsnota
 • hoe veilig is ons sportklimaat voor hlb sporters?

  Er is al het een en ander bekend over sociale acceptatie van homoseksualiteit in de sport. Daarbij is uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking en bij de Nederlandse sporters.…

  Rapport
 • In 2006-2007 zijn elf gemeenten en negen sportbonden begonnen met de uitvoering van het programma Meedoen allochtone jeugd door sport. De gemeente Amsterdam is een van die gemeenten. De gemeente…

  Rapport
 • zicht op beroepsonderwijs en arbeidsmarkt op het gebied van sport en bewegen

  Op verzoek van Calibris, de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en NOC*NSF heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) in het voorjaar van 2008 een onderzoeksopzet uitgewerkt voor de Arbeidsmarktmonitor Sport…

  Rapport
 • het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden van de hbo-sportinstituten (Alo's)

  Het ALODO (gevormd door de directeuren van de zes hbo-sportinstituten in Nederland) en de KVLO (Koninklijke Vereniging voor leraren Lichamelijke Opvoeding) willen door middel van een onderzoek inzicht krijgen in…

  Rapport