Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • over buurteffecten en persoonlijke ervaringen van jongens en jonge mannen

  In dit rapport worden de inzichten op een rij gezet uit het vele onderzoek naar wat wonen in een kwetsbare wijk betekent voor de bewoners, en meer in het bijzonder…

  Rapport
 • ervaringen van bewoners en professionals met wijkverbetering in vier (voormalige) aandachtswijken

  Hoe kijken bewoners, ondernemers en professionals in aandachtswijken terug op alle inspanningen die in de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn gedaan om de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk…

  Boek
 • een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid

  In 2007 maakte toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar het Actieplan Krachtwijken bekend. Dat beoogde in tien jaar tijd markante verbetering te bereiken in veertig achterstandswijken op…

  Boek
 • kwartaalbericht 2011-4

  Dit is het zestiende kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) en betreft enquête- en focusgroeponderzoek in het vierde kwartaal van 2011. Met combinaties van kwantitatief materiaal (antwoorden op gesloten…

  Rapport
 • over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse allochtonen in Nederland

  Welke positie nemen niet-westerse allochtonen in op de woningmarkt, hoe ontwikkelt die positie zich en hoe is ze te verklaren? Dit onderzoek laat onder meer zien in welke mate allochtone…

  Boek