Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • op ALO Eindhoven

    We hebben de verschillende ALO’s uitgenodigd in het praktijkkatern in dit blad hun visie te delen met de lezers. Fontys Hogeschool Eindhoven maakt van de gelegenheid gebruik en komt met…

    Artikel in vaktijdschrift
  • Wanneer er met collega’s gesproken wordt over de kampen dan komt vaak naar voren dat kampen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen. Het is in sommige gevallen…

    Artikel in vaktijdschrift