Spring naar content

13 publicaties gevonden

 • Als docenten bewegingsonderwijs krijgen wij allen met de paplepel ingegoten dat bewegen enorm belangrijk is, zowel in (motorische) ontwikkeling van het kind als het onderhouden van het lijf naarmate volwassenheid…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Precies twee jaar geleden stonden we aan het begin van een wereldwijd gezondheidscrisis’. Persoonlijk heb ik dit begin als heel stressvol ervaren: Wat is er aan de hand? Hoe gevaarlijk…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel is een vervolg op ‘Variëren met leren (1): turnen’ uit LO 4 (april 2019). Het doel van deze artikelen is verbinding maken tussen de verschillende publicaties (zowel artikelen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In oktober 2016 is de methode ‘Turnen voor beginnerz’ uitgebracht. Op dit moment wordt gewerkt aan een soortgelijke methode voor judo. In een artikelenserie wil ik een verbinding maken tussen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • in het voortgezet onderwijs

  Het Athletic Skills Model is een model waarbij bewegers met behulp van een concentrische werkwijze worden opgeleid tot veelzijdige bewegers (Wormhoudt, R. e.a. 2017). Het aanpassingsvermogen en plezier in bewegen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van een (on)bewust motorisch leerproces

  De laatste jaren is er veel aandacht voor het onderscheid tussen bewust (expliciet) en onbewust (impliciet) motorisch leren, waarbij expliciet leren regelmatig de stempel kreeg van ‘achterhaald’ of ‘fout’ en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In april vond een bijeenkomst ‘MRT in het VO’ plaats op de OSB te Amsterdam. De informatieavond stond in het teken van motorische remedial teaching in het voortgezet onderwijs en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In Lichamelijke Opvoeding 3 (2014) is het artikel ‘De docent als ‘Rol’model’ gepubliceerd. In dit artikel zijn verschillende rollen van de docent LO uiteengezet (didacticus, observator, presentator, organisator, coach en de pedagoog).…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De docent LO beschikt over veel verschillende vaardigheden. Het samenvoegen van verschillende vaardigheden in rollen, maakt het mogelijk om makkelijker te herkennen wanneer de docent bepaalde vaardigheden toepast. Voor beginnend lesgevers kan…

  Artikel in vaktijdschrift