Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • Dit is een onderzoek naar het risicogedrag van zwembadbezoekers en het observatiegedrag van lifeguards. Daarnaast is er ook gekeken naar een eventueel verband tussen het risicogedrag en het aantal zwembadbezoekers,…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift