Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • verkenning van een breed gedragen en duurzaam onderzoeksprogramma op het gebied van topsportevenementen

    Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aan de Haagse Hogeschool (HHS) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gevraagd om gezamenlijk een eerste stap te zetten…

    Rapport
  • welke mogelijkheden zijn er om met nieuwe media de waarde van sport te verhogen?

    In deze thesis staat de onderzoeksvraag “Welke mogelijkheden zijn er om met nieuwe media de waarde voor sport te verhogen?” centraal. Op basis van de beschikbare literatuur en met behulp van…

    Scriptie