Spring naar content

43 publicaties gevonden

 • Dit betreft een geactualiseerde versie van de Beleidswijzer uit 2017. De beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Dit…

  Boek
 • 3D-printen is een productietechniek waarbij een digitaal bestand wordt omgezet naar een tastbaar object door het laagje voor laagje te printen. Hiermee is het mogelijk om complexe vormen te maken. 3D-printen…

  Online artikel
 • De wetenschap richt de kijker steeds meer op de relatie tussen een groene omgeving en de gezondheid. Vooral de invloed op kinderen staat in de aandacht. Er is steeds meer…

  Online artikel
 • Al bij de eerste kritieken van ouders over het zittend computeren zagen enkele producenten kansen in het combineren van games en bewegen (Highcycle en Virtual Raquetball, 1980). Anno 2011 biedt de verbeterde…

  Artikel in vaktijdschrift
 • review van bewegingsstimulerende media-applicaties

  Jeroen Hoyng (Kenniscentrum Sport) geeft in dit artikel een uitgebreid overzicht van bewegingsstimulerende applicaties (beweegapps). Samen met collega Sofie Korbee verdeelde hij ze onder in vijf categorieën: activity trackers, health…

  Online artikel
 • Welke rol vervult sport in de samenleving? Wat is de sociale betekenis van sport? Welke functies kunnen er toegeschreven worden aan sport? Deze vragen hebben aanleiding gegeven tot het samenstellen…

  Boek
 • In deze scriptie wordt eerst de geschiedenis van (de voorlopers van) sport beschreven. De moderne sport is meer en meer geseculariseerd, gestandaardiseerd, gespecialiseerd, gerationaliseerd, gecontroleerd en gekwantificeerd. De sportwereld heeft…

  Rapport
 • onderzoek naar (duurzame) samenwerking in projecten Buurt-Onderwijs-Sport

  Dit onderzoek naar samenwerken in het kader van de BOS-impuls is uitgevoerd onder de hoede van het Lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Dit lectoraat…

  Rapport
 • verkenning naar de kansen van gaming als middel voor bewegingsstimulering

  Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de gebruikswaarde en toepassingsmogelijkheden van gamingtools en andere innovatieve, technische producttoepassingen (zowel op internet als in fitnessobjecten) als middel tegen…

  Rapport