Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • beleid en onderzoek, editie 2003

  Derde editie van een periodiek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in beleidsontwikkelingen en onderzoeksbevindingen op sportgebied.

  Boek
 • De gemeente Helmond is voornemens om de komende jaren te investeren in de verbetering van de kwaliteit van de sportaccommodaties. Alvorens hiervoor concrete plannen te ontwikkelen wil de gemeente eerst…

  Rapport
 • onderzoek naar het sportgedrag en de sportbehoefte van MBO-leerlingen

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het sportgedrag en de sportbehoefte van leerlingen van de beroepsopleidende leerwegen (BOL) in het middelbare beroepsonderwijs. Er is met name…

  Rapport
 • sportdeelname in Nederlandse gemeenten

  Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren een sportdeelname-onderzoek uitgevoerd. Diverse gemeenten hebben daarbij gebruik gemaakt van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Deze publicatie bevat een overzicht van 54 gemeenten…

  Boek
 • Rapport van een onderzoek waarin gekeken is naar de intrinsiek en extrinsiek gemotiveerde activiteiten die de eigenschappen van sport bezitten. De aandacht gaat daarbij zowel uit naar recreatie en wedstrijdsport…

  Rapport
 • de rol van de provinciale sportraad onderzocht

  Het rapport richt zich op de vraag in hoeverre de provinciale sportraad van Zuid-Holland de overgang heeft gemaakt naar een tweedelijns ondersteuningsorganisatie voor de sport in de provincie Zuid-Holland. De…

  Rapport
 • beleid en onderzoek, editie 2002

  Tweede deel van een periodiek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in beleidsontwikkelingen en onderzoeksbevindingen op sportgebied.

  Jaarboek