Spring naar content

41 publicaties gevonden

 • kleine en middelgrote gemeenten aan zet binnen de BOS-impuls

  Hoewel de BOS-regeling juist zo is opgesteld dat ook kleinere gemeenten er optimaal van kunnen profiteren, zijn het vooral de grotere gemeenten die er gebruik van maken. Zij zetten de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Medio december 2004 sloot de eerste aanvraagronde (‘eerste tranche’) voor gemeenten die deel wilden nemen aan de BOS-impuls. Inmiddels is gebleken dat gemeenten weliswaar behoorlijk veel verenigingen bij de uitvoering…

  Artikel in vaktijdschrift
 • beleid en onderzoek, editie 2003

  Derde editie van een periodiek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in beleidsontwikkelingen en onderzoeksbevindingen op sportgebied.

  Boek
 • De gemeente Helmond is voornemens om de komende jaren te investeren in de verbetering van de kwaliteit van de sportaccommodaties. Alvorens hiervoor concrete plannen te ontwikkelen wil de gemeente eerst…

  Rapport
 • onderzoek naar het sportgedrag en de sportbehoefte van MBO-leerlingen

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het sportgedrag en de sportbehoefte van leerlingen van de beroepsopleidende leerwegen (BOL) in het middelbare beroepsonderwijs. Er is met name…

  Rapport
 • sportdeelname in Nederlandse gemeenten

  Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren een sportdeelname-onderzoek uitgevoerd. Diverse gemeenten hebben daarbij gebruik gemaakt van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Deze publicatie bevat een overzicht van 54 gemeenten…

  Boek
 • Rapport van een onderzoek waarin gekeken is naar de intrinsiek en extrinsiek gemotiveerde activiteiten die de eigenschappen van sport bezitten. De aandacht gaat daarbij zowel uit naar recreatie en wedstrijdsport…

  Rapport
 • de rol van de provinciale sportraad onderzocht

  Het rapport richt zich op de vraag in hoeverre de provinciale sportraad van Zuid-Holland de overgang heeft gemaakt naar een tweedelijns ondersteuningsorganisatie voor de sport in de provincie Zuid-Holland. De…

  Rapport