Spring naar content

121 publicaties gevonden

 • het Vlaamse Sportclub Panel 3.0 (VSP3.0), clubprofiel, sportaanbod en gezondheidspromotie (deel 2)

  BMS Studie 35 is het tweede deel in de BMS-reeks Barometer van de sportclubs in Vlaanderen. Deze studie gaat dieper in op de aanbodzijde van de sportclubs in Vlaanderen. Hierbij…

  Rapport
 • het Vlaamse Sportclub Panel 3.0 (VSP3.0), een stand van zaken en een terugblik (deel 1)

  BMS Studie 34 is het eerste deel in de BMS-reeks Barometer van de sportclubs in Vlaanderen. Hierbij wordt meer toelichting voorzien bij het opzet van Vlaams Sportclubpanel 3.0 (VPS3.0), waarna…

  Rapport
 • Vlaanderen voert al meer dan vier decennia een autonoom sportbeleid. Dat heeft een impact op hoe het Vlaamse sportlandschap gestructureerd is, maar ook op het aanbod van sportorganisaties en de…

  Boek
 • kaartenboek over- en ondervertegenwoordiging

  BMS Studie 32 omvat het kaartenboek als bijlage bij de studie ‘Naar een Globaal Sportinfrastructuurplan in Vlaanderen. Onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van…

  Rapport
 • onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van beleidsaanbevelingen

  Dit document omvat de resultaten van de studie ‘Globaal sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen’. Deze studie omvat een methodiek om bovenlokaliteit te bepalen, een behoefteanalyse en een strategische visie. De Beleidsnota Sport…

  Rapport
 • managementsamenvatting

  Dit document bevat de managementsamenvatting van de studie ‘Naar een Globaal Sportinfrastructuurplan in Vlaanderen’. Deze studie omvat een methodiek om bovenlokaliteit te bepalen, een behoefteanalyse en een advies met betrekking…

  Rapport
 • sociaalwetenschappelijk onderzoek naar raciale verschillen in de Belgische eerste voetbalklasse

  ‘Zwarte voetbalspelers tussen witte lijnen’ onderzoekt raciale verschillen binnen de Jupiler Pro League. Meer bepaald wordt nagegaan of zwart-Afrikaanse spelers in sterkere mate aanwezig zijn in de Belgische eerste voetbalklasse.…

  Rapport
 • a cross-national perspective

  This book explores the organisation and structure of sport in and beyond Europe. Drawing upon up-to-date data, the collection’s main focus lies on the relationship between public sport policy structures…

  Boek
 • Hoofdstuk over de business van hardlopen in het boek ‘When sport meets business. Capabilities, challenges, critiques’. Aan de orde komen onder andere: de historische en recente ontwikkelingen, uitdagingen en kritiekpunten,…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • sociaalwetenschappelijk sportonderzoek tussen droom en daad

  De sportende mens is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld, noch van ons televisiescherm of van onze beleids- en onderwijsprogramma’s. Deze ontwikkeling is ook onderzoekers niet ontgaan, waardoor…

  Boek