Spring naar content

121 publicaties gevonden

 • resultaten van het Vlaamse sportdienst panel 2.0 (VSDP2.0)

  In deze vierentwintigste BMS-publicatie ligt de focus op het lokale sportbeleid. Deze tweede wave van het Vlaamse Sportdienst Panel (VSDP2.0) focust op diverse aspecten van de werking van sportdiensten van…

  Rapport
 • financiële stromen in het provinciale voetbal

  De negenentwintigste BMS-studie focust op de geldstromen in het provinciale voetbal in Vlaamse voetbalclubs. Aan de hand van kwantitatieve (survey) en kwalitatieve (diepte-interviews) onderzoeksmethodes worden de inkomsten en uitgaven van…

  Rapport
 • onderzoek naar bestuurlijke, innovatieve en dienstverlenende aspecten op basis van de Leuvense GGISS-index

  In deze zesentwintigste BMS Facts & Figures-Studie worden de kerncijfers gerapporteerd met betrekking tot bestuurlijke, innovatieve en dienstverlenende aspecten van sportfederaties. Centraal in de studie staan de Good Governance, Innovation &…

  Rapport
 • onderzoek naar bestuurlijke, innovatieve en dienstverlenende aspecten op basis van de Leuvense GGISS-index

  In deze zeventwintigste BMS Facts & Figures-Studie worden aspecten van good governance, innovatie en dienstverlening bij de Vlaamse sportfederaties bestudeerd. Sportfederaties vervullen een aanzienlijke maatschappelijke functie en worden bovendien in…

  Rapport
 • sociaalwetenschappelijk onderzoek naar triatlon en duatlon

  Is Vlaanderen een groeiregio op het vlak van triatlon en duatlon? Wie is de Vlaming die vandaag aan triatlon of duatlon doet? Welke rol spelen de aanbieders hierin en welke…

  Boek
 • de positionering van gezinssport in het Vlaamse sportfederatielandschap

  Dit is het achtentwintigste nummer in de reeks van BMS-publicaties. Naar aanleiding van haar 40-jarig bestaan kende de Gezinssportfederatie (GSF) een onderzoeksopdracht toe aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de…

  Rapport
 • management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen

  Sportaccommodaties en sportevenementen zijn niet meer weg te denken in ons (sport- en bewegings) landschap. Ze creëren mogelijkheden om te sporten en te bewegen, trekken fans, toeschouwers en in die…

  Boek