Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • jeugdwerking

  Jeugdsport is in Vlaanderen volop in ontwikkeling: het aanbod wordt steeds groter, zowel wat inhoud als wat structuur betreft. Het verzorgen van de kwaliteit van dit aanbod is dan ook…

  Boek
 • succesvol runnen van een jeugdopleiding

  Kwaliteitshandboek dat dient als leidraad en gids voor het runnen en het verder professionaliseren van een voetbaljeugdopleiding. Het moet alle jeugdverantwoordelijken, ongeacht het niveau, in staat stellen zich perfect voor…

  Handboek / handleiding
 • integrale kwaliteitszorg sportclubs

  De jongste tijd wordt de noodzaak van effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit in de sport meer en meer alom onderkend. Dit uit zich onder meer in de goedkeuring van het ‘Strategisch…

  Rapport
 • een relevante toepassing van principes van integrale kwaliteitszorg en servicemanagement binnen de (traditioneel) georganiseerde sport

  In dit proefschrift wordt stilgestaan bij de conceptuele achtergrond van IKGym en de methode die gehanteerd werd om tot dit evaluatie- en managementinstrument te komen. Het geeft aan hoe de…

  Proefschrift/oratie
 • onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de Vlaamse sportverenigingen, voorbereiding tot het opstel

  Bijlage boek ‘Karate’ behorend bij het rapport: ‘Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de Vlaamse sportverenigingen : voorbereiding tot het opstellen van een meetinstrument, onderzoek in opdracht van BLOSO’.…

  Rapport
 • integrale kwaliteitszorg sportclubs

  Dit boek geeft een beschrijving van 7 checklists waarmee men zelf de clubwerking in het algemeen en de jeugdwerking in het bijzonder kan nagaan.

  Boek