Spring naar content

182 publicaties gevonden

 • peilingen KVLO, bij reagerende scholen gaan 2000 formatie-uren per week verloren

  Voor de zomer voerde de KVLO twee peilingen uit naar de mate waarin actueel bezuinigd wordt op scholen en de consequenties daarvan voor het vakonderwijs. De resultaten vind je in…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Waarom moeten gemeenten in bewegingsonderwijs blijven investeren? Welke opbrengsten mogen we verwachten van sport en bewegen op en rond de school? In het licht van de laatste ontwikkelingen in de…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen

  De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en…

  Verslag
 • voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties

  Deze voorstudie geeft een literatuuroverzicht van wat bekend is over de veronderstelde verbanden tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Vaak wordt een positieve associatie tussen sport en bewegen…

  Verslag
 • onderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

  In dit onderzoek is nagegaan hoe lichamelijke opvoeding op scholen voor voortgezet onderwijs in de huidige dynamische maatschappelijke context is georganiseerd. Daarbij is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar…

  Verslag
 • In deze bijdrage worden enkele inzichten gepresenteerd van de ontwikkeling in de verenigingssport in Nederland op basis van periodiek onderzoek. Kort geschetst wordt hoe zich het periodiek onderzoek naar de…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • wat mogen we er van verwachten?

  In deze bijdrage worden enkele resultaten gepresenteerd van een verkennende studie naar de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement en kwaliteitsonderzoek in de sport. Zoals De Knop aangeeft, vormen kwaliteitsbewustzijn en kwaliteitsmanagement sleutelfactoren…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Naast sportverenigingen zien we in Nederland steeds meer organisaties ontstaan die sportmogelijkheden aanbieden. De afgelopen jaren hebben een forse toename te zien gegeven van het aantal fitnesscentra, outdoororganisaties, klim-, ski-…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • sport, bewegen en onderwijs

  Dit hoofdstuk gaat over jeugd, sport en onderwijs. Hoe ziet het sport- en beweeggedrag van de schoolgaande jeugd anno 2010 er uit? Waar sporten of bewegen zij? Wie brengen de…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • 'vergeten' grensgebieden van de sport

  Extreme sports, trendsporten, ultimate sports … Het Nederlandse sportlandschap is de laatste jaren verrijkt met nieuwe vormen van sport, die soms even snel weer zijn verdwenen als dat ze opkwamen.…

  Artikel in vaktijdschrift