Spring naar content

185 publicaties gevonden

 • wat mogen we er van verwachten?

  In deze bijdrage worden enkele resultaten gepresenteerd van een verkennende studie naar de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement en kwaliteitsonderzoek in de sport. Zoals De Knop aangeeft, vormen kwaliteitsbewustzijn en kwaliteitsmanagement sleutelfactoren…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Naast sportverenigingen zien we in Nederland steeds meer organisaties ontstaan die sportmogelijkheden aanbieden. De afgelopen jaren hebben een forse toename te zien gegeven van het aantal fitnesscentra, outdoororganisaties, klim-, ski-…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • sport, bewegen en onderwijs

  Dit hoofdstuk gaat over jeugd, sport en onderwijs. Hoe ziet het sport- en beweeggedrag van de schoolgaande jeugd anno 2010 er uit? Waar sporten of bewegen zij? Wie brengen de…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • 'vergeten' grensgebieden van de sport

  Extreme sports, trendsporten, ultimate sports … Het Nederlandse sportlandschap is de laatste jaren verrijkt met nieuwe vormen van sport, die soms even snel weer zijn verdwenen als dat ze opkwamen.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • organisaties en accommodaties

  De vraag die de auteurs in dit hoofdstuk centraal stellen is in hoeverre veranderingen in de sportbeoefening zijn terug te vinden in de manier waarop de Nederlandse sport is georganiseerd?…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • de ontwikkeling van een snel groeiende bedrijfstak

  In het eerste deel van dit hoofdstuk presenteren de auteurs een cultuurhistorische analyse van de ontwikkeling van de moderne fitnesscultuur (paragraaf 14.2). In het verlengde daarvan beschrijven ze de sterke…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • een karakteristiek op grond van het MI Verenigingspanel

  Vanaf 2000 is jaarlijks de stand van zaken bij de verenigingen uit het Verenigingspanel in beeld gebracht. In dit hoofdstuk wordt het functioneren van verenigingen in twee opzichten nader getypeerd;…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • factoren geassocieerd met kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie

  Motorische fitheid van kinderen is een essentieel onderdeel van fysieke fitheid en is van belang voor een actieve leefstijl. Deze rapportage beschrijft de stand van zaken van motorische fitheid, zoals…

  Rapport
 • onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen, samenvatting en slotbeschouwing

  Het onderzoek School, Bewegen en Sport richt zich op de betekenis van de school voor het beweeg- en sportgedrag van schoolgaande kinderen. Er is nog niet veel onderzoek beschikbaar waaruit…

  Verslag