Spring naar content

182 publicaties gevonden

 • organisaties en accommodaties

  De vraag die de auteurs in dit hoofdstuk centraal stellen is in hoeverre veranderingen in de sportbeoefening zijn terug te vinden in de manier waarop de Nederlandse sport is georganiseerd?…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • de ontwikkeling van een snel groeiende bedrijfstak

  In het eerste deel van dit hoofdstuk presenteren de auteurs een cultuurhistorische analyse van de ontwikkeling van de moderne fitnesscultuur (paragraaf 14.2). In het verlengde daarvan beschrijven ze de sterke…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • een karakteristiek op grond van het MI Verenigingspanel

  Vanaf 2000 is jaarlijks de stand van zaken bij de verenigingen uit het Verenigingspanel in beeld gebracht. In dit hoofdstuk wordt het functioneren van verenigingen in twee opzichten nader getypeerd;…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • factoren geassocieerd met kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie

  Motorische fitheid van kinderen is een essentieel onderdeel van fysieke fitheid en is van belang voor een actieve leefstijl. Deze rapportage beschrijft de stand van zaken van motorische fitheid, zoals…

  Rapport
 • onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen, samenvatting en slotbeschouwing

  Het onderzoek School, Bewegen en Sport richt zich op de betekenis van de school voor het beweeg- en sportgedrag van schoolgaande kinderen. Er is nog niet veel onderzoek beschikbaar waaruit…

  Verslag
 • handreiking bij de inventarisatie en beoordeling van interventies, bundeling van leerervaringen 2009-2012 (intern rapport)

  In deze ‘Handreiking Effectiviteit Interventies’ worden een systematische aanpak beschreven en de daarbij behorende beslissingen, succes- en faalfactoren voor een programma ter bevordering van effectieve interventies op het gebied van…

  Boek/rapport
 • actuele uitdagingen en antwoorden van sportbestuurders

  Het doel van de Governance of Sport Monitor (GSM) is om een actuele beschrijving te geven van de manier waarop organisaties in de sport worden bestuurd en de ontwikkelingen die…

  Rapport
 • onderzoek naar de organisatie van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

  Het kabinet stelt in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ te willen streven naar uitbreiding van het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs op de basisschool. In een reactie op dit voornemen heeft de…

  Rapport