Spring naar content

182 publicaties gevonden

 • studies over leefstijlsporten

  Leefstijlsporten zijn de laatste decennia in opkomst. Deze sporten hebben een geprononceerde sociale cultuur die een stempel drukt op de leefstijl van beoefenaars. Ze maken een snelle ontwikkeling door waarbij…

  Boek
 • Het Mulier Instituut heeft samen met de Universiteit Utrecht een omvangrijk meerjarenonderzoeksproject uitgevoerd waarbij sportverenigingen en hun veranderingsvermogen centraal hebben gestaan. In het boek ‘Sportverenigingen: tussen tradities en ambities’ wordt…

  Factsheet
 • tussen tradities en ambities

  Over de veranderingen die de sport heden ten dage doormaakt en de gevolgen daarvan voor de aard en het karakter van sportverenigingen, wordt veel gediscussieerd en vaak gespeculeerd. Dat laatste…

  Boek
 • outcome monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur

  De Impuls brede scholen, sport en cultuur betreft een structurele inzet van rijksmiddelen voor de inzet van professionals die een brug vormen tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Er…

  Rapport
 • onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen

  Verontrustende berichten over de toename van overgewicht hebben ertoe geleid dat er steeds meer aandacht is voor het stimuleren van het sport- en beweeggedrag van de jeugd. Landelijke cijfers maken…

  Boek
 • kansen voor de toekomst, brede analyse 2010

  De verbindingen tussen onderwijs en sport & bewegen staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Sport en bewegen zijn activiteiten die jeugdigen binnen en buiten de school enorm boeien…

  Rapport
 • van tegencultuur tot webbased sportnetwerk

  Van 2007 tot en met 2011 onderzocht het Mulier Instituut de samenhang tussen processen van de sportificering van leefstijlsporten en de ervaring en beleving van beoefenaars. Middels kwalitatieve case studies…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kwalitatieve studie naar de maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success

  Na het succes van Playing for Success in Groot-Brittannië wil KPC Groep dit innovatieve project, waar ‘het leren in een wow-omgeving’ centraal staat, samen met de gestarte leercentra, ook in…

  Rapport
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch, welzijnsorganisatie ‘Divers’ en het Mulier Instituut hebben in de periode 2008-2010 samengewerkt om de resultaten van het wijksportproject ‘Doelbewust’ vast te stellen en een methodiek te ontwikkelen…

  Rapport